Viesnīcas numuru un vestibilu iekārtošanai, piedāvājam dažāda stila dekorus.